Norwegian site English site Swedish site Danish site

NYHETER

Mime Enterprise 10 år
for 10 år siden ble utvikling av Mime startet opp.
Les mer...


Mime Enterprise i undervisningen ved studieretning Bachelor økonomi og administrasjon - ERP systemer ved Høgskolen i Narvik.
Les mer...


Mime Enterprise i Oracle Magazine ONE
Les mer...Natech - en suksess historie med Mime og Oracle.
Les mer...


NY modul for planlegging og gjennomføring av forebyggende vedlikehold til Mime.
Les mer...Mime som Gründerversjon for bedrifter under oppstart som har behov for avansert produktplanlegging og simulering.
Les mer...


Mime ERP Hotell
Vi har etablert en egen tjeneste hvor Mime kan demonstreres og prøves ut.
Les mer...


Effektiv planlegging

Automatisk planlegging med MRP og MRPII - Opplev en betydelig effektivisering og bedre bunnlinje uten å måtte ansatte en hærskare med planleggere.


Mime Enterprise inneholder avanserte planleggingssystemer som kontinuerlig arbeider for bedriften med å overvåke leveranser, arbeidsordrer, innkjøp, egne ressurser og varebeholdning.


Resultatet er automatisk ferdig utfylte innkjøpsordrer, arbeidsordrer, pakksedler og fakturaer som iverksettes på et øyeblikk og frigjør tid hos den ansvarlige.


Ytterligere gevinst oppnås med en bedre og mer nøyaktig vareflyt. Mime benytter ikke minimumsbeholdning for å varsle når en vare må produseres eller kjøpes inn - i stedet holdes en egen beholdningsplan kontinuerlig oppdatert for hver artikkel.


Beholdningsplanen holder oversikt over hvor stor beholdningen for den enkelte vare må være på gitte tidspunkt fremover for å kunne gjennomføre avtalte og simulerte leveranser.


På denne måten vil behov for innkjøp og produksjon kunne observeres lenge før varene må være på lager, noe som igjen kan være med på å redusere kapitalkostnader.Ressursplanlegging
I Mime Enterprise har alle maskiner og ressurser egne kapasitetsplaner som blir belagt automatisk fra arbeidsprosessen i arbeidsordrer og alle forslag til arbeidsordrer. Denne egenskapen som også kalles detaljert produksjonsplanlegging resulterer i at bedriften hele tiden har kunnskap om hva som skal gjøres - når - og av hvilken ressurs.

Simuleringer av ulike fremtidsscenarioer oppnås enten ved å legge inn fiktive leveranser i hovedplan eller i salgsmodulen.


Detaljerte operasjonsplaner med alle oppgaver som gjenstår å utføre for hver maskin eller ressurs kan enkelt hentes frem.


Ressursplanlegging kalkulerer tidspunkter for start og ferdig på alle operasjoner i alle arbeidsordrer og når ordren som helhet må påstartes eller ventes ferdig, avhengig av hvilken planretning som velges.
Både endelig og uendelig kapasitet kan fritt velges for hver arbeidsordre

Mime ERP moduler

Hvis en arbeidsordre forskyves vil også tilhørende materialbehov til ordren forskyves automatisk.


Ved å ta i bruk Mime Enterprise vil bedriften oppnå mange gevinster som kan påvirke det totale økonomiske resultatet. Med planleggingssystemer som hele tiden re - planlegger og kan svare på spørsmål om fremtiden:

  • Hvilke varer ? - kvantum ?- kjøpes / produseres? - når ? - ferdig ? - likviditet ?
  • Hvilke oppgaver ? - hvem skal utføre ? - starte ? - kapasitet ? - når ? - ferdig ?

Bedriften står fritt til å produsere for lager når råmateriale og ledig kapasitet er tilgjengelig enten for å oppnå bedre effektivitet eller for å utnytte en ledig kapasitet hos ressurs.

Bedre ytelse

Mime Enterprise til kampanjepris nå!

Mime Enterprise er et samlende og komplett ERP system for å styre hele bedriften.


Alle funksjoner for å planlegge og utføre leveranser er tett integrert med raskere og bedre kommunikasjon både mellom de enkelte funksjoner i Mime, og internt mellom ansvarlige avdelinger, noe som bidrar til  effektivisering.

Fra det tidspunkt en salgsordre opprettes i kundemodul, planlegges konsekvensene for bedriften.


Varer som er i manko i forhold til de avtalte leveranser legges automatisk ut som forslag i produksjonsplan og innkjøpsplan i riktig kvantum og tidspunkt for behovet.


Mime Enterprise er også et svært fleksibelt system hvor egenproduserte varer både kan fremstilles fra en enkel råvare - og avanserte produkter for sammenstilling som består av produktstrukturer i flere nivåer (BOM).


Med Produktstrukturer kan produkter med mange detaljer organiseres i nivåer som kan produseres eller kjøpes inn til lager uavhengig av hverandre.


Strukturene overvåkes kontinuerlig av MRP som vil generere forslag til produksjon eller innkjøp hvis det oppstår manko til leveranse høyere opp i strukturen.


The look had been finished with a jubilee band, including much more heft which very hublot replica uk gather this interest. The actual motion, Quality 1055, had been driven through a rolex replica sale rotor, the actual very had been made from period-appropriate polymer, and also the caseback had been strong. Rolex Ref. 6511 had been, even though magnificent, nicely rolex replica really worth a lot more than it's pounds within precious metal. The 2nd, and perhaps much more essential, research that needs to be rolex replica sale out may be the typically garish Rolex which solidified the actual watch's location being an image: Ref. 1803. It had been cased within replica watches sale or even flower precious metal in addition to a choice with regard to platinum eagle, also it definitely tag heuer replica sale the interest of numerous aspiring, industrious, stock-tip-chasing People in america.

© 2011 Mime System as - All rights reserved