Norwegian site English site Swedish site Danish site

NYHEDER

Mime Enterprise 10 år
10 år siden udvikling af Mime begyndte.
Læs mere...


Mime Enterprise i undervisnings program på Bachelor Business Administration - ERP -systemer på Narvik Tekniske Universitet.
Læs mere...


Mime Enterprise i Oracle Magazine ONE
Læs mere...Natech - en succes historie med Mime og Oracle.
Læs mere...


NY modul for planlægning og gennemførelse af forebyggende vedligeholdelse til Mime.
Læs mere...Mime som Innovator edition for virksomheder at starte op med behov for avancerede produkt planlægning og simulering.
Les mere...


Mime ERP Hotel
Vi har etableret en særlig service, hvor Mime kan bliv demonstreret og afprøvet.
Læs mere...


Material Requirement Planning MRP - Oplev en betydelig rationalisering og forbedring uden at hoste en hærskare med planlæggere.


Mime Enterprise giver avancerede planlægning præstationer der kontinuerligt arbejder for virksomheden med at monitorer leverancer, arbejde ordrer, indkøb, egne midler og beholdning.


Resultatet er automatisk udfyldelse af indkøbsordrer, arbejde ordrer, pakning og fakturaer, der gennemføres enkelt, hvilket frigør tid hos manager.


Yderligere gevinster opnås med en bedre og mere præcis logistik fløde. Mime bruge ikke minimum beholdning for at gøre dig opmærksom på, når et produkt skal producere eller købes - snarere end afholdt sin egen beholdningsplan som opdateres løbende for hver artikel.


Beholdningsplanen holder styr på hvor stor beholdning for hver vare må være med henblik på at gennemføre aftalte og simulerede leverancer.


På denne måde, kan behovet for indkøb og produktion blive observeret længe før varerne skal på lager, som kan bidrage til at reducere kapitalomkostninger.

Manufacturing Resource Planning MRPII
I Mime Enterprise har alle maskiner og ressourcer egne kapacitetsplaner der er belagt automatisk fra arbejdsproces i arbejdsordrer og alle forslag til arbejdsordrer. Denne ejendommen også kendt som detaljeret produktionsplanlægning medfører at virksomheden hele tiden har kendskab til hvad de skal gøre - når - og af hvilken ressource.

Simulationer af forskellige fremtidige scenarier opnås enten ved at indtaste fiktive leverancer i hovedplan eller i salgsmodul.


Detaljerede planer med alle resterende opgaver at udføre for hver enkelt ressource, kan nemt hentes frem.

Resource Planning beregner tidsplan for starter og slutter i alle operationer i alle arbejde ordrer og ordren som helhed skal startes eller forventes at fuldføre, afhængigt af valgte plan retning.
Både den endelige og uendelig kapacitet kan frit vælges for hver arbejde ordre.

Mime ERP moduler

Hvis den planlagte start af et værk flyttes vil også de materielle behov automatisk flyttes.


Ved at investere i Mime Enterprise vil selskabet opnå mange gevinster, som kan påvirke de samlede økonomiske resultater. Med integreret planlægning systemer, der er i konstant igen planlægning og i stand til at besvare spørgsmål om fremtiden:

  • Hvilke varer? - Mængde? - købes / fremstilles? - Hvornår? - Færdig? - Cash flow?
  • Hvilke opgaver? - hvem vil udføre? - Start ? - Kapacitet? - Hvornår? - Færdig?

Virksomheden er fri til at producere til lager, når råvaren og ekstra kapacitet er til rådighed enten for at opnå bedre effektivitet eller at drage fordel af en ledig kapacitet af denne ressource.

Mime ERP et samlende system for bedre præstation

Mime Enterprise er et samlende og komplet system til styring af hele virksomheden.


Alle funktioner til planlægning og udførelse af leverancer er tæt integreret med hurtigere og bedre kommunikation mellem både de enkelte elementer i Mime, og internt mellem de ansvarlige afdelinger, som vil bidrage til større effektivitet.

Mime ERP moduler

Fra det øjeblik en salgs ordre er oprettet i kundens modul, planlægges konsekvenser for virksomheden.


Råvarer, der er i manko i forhold til den aftalte levering vil blive automatisk forslaget i produktionsplan og indkøbsplan i den rigtige mængde og tidspunkt af behovet.


Mime Enterprise er også et meget fleksibelt system, hvor selv fremstillede varer, kan være fremstillet af en enkelt råvare - og avancerede produkter til samling, der består af produktstrukturer i mange niveauer (BOM).


Med Produktstrukturer kan produkter med mange detaljer organiseres i niveauer som kan produceres eller købes in til lager uafhængigt av hverandre.


Strukturer kontrolleres løbende af MRP, der genererer forslag til produktion eller indkøb, hvis der er afskrivninger til at levere højere oppe i strukturen.


© 2008 Mime System as - All rights reserved