Norwegian site English site Swedish site Danish site

Mime Enterprise ved Høgskolen i Narvik

Mime Enterprise ved Høgskolen i Narvik

Sjekk hva Høgskolen har å tilby...

Høgskolen i Narvik og IPOL har de siste 2 årene hatt et samarbeid med fokus på de muligheter som finnes ved å benytte Mime Enterprise både i undervisningen og som objekt for hovedoppgaver ved flere avdelinger.

Hovedoppgaver utført ved avdeling for produksjonsteknologi.

  • Enterprise Resource planning systems with special focus on manufacturing planning and control.

ERP -kurs utført ved avdeling for Økonomi/Logistikk.

  • Simulator trening med samordnet planlegging og gjennomføring av sammensatt produksjon.

Hovedoppgaver utført ved avdeling for Økonomi/logistikk.

  • Undersøke markedssituasjonen for produktbaserte ERP -systemer som MIME i Norge.
  • Gjennomgang av kvalitetssystem for innkjøp hos Natech NSV AS.
  • Vurdere Mime Enterprise til planlegging/prosjektstyring/produksjonsstyring ved store bygg og anleggsprosjekter.

Dette samarbeidet har som målsetning å sette studentene bedre i stand til å forstå den horisontale forretningsprosessen og vertikale del prosesser som er nødvendige i typiske produksjonsbedrifter med høye presisjonskrav til planlegging og gjennomføring av egen produksjon og fra underleveranser.

Via dette samarbeidet kan studentene etter Lek & Lær prinsipper simulere alle prosesser (både horisontale og vertikale).

Ved hjelp av de mest avanserte og automatiske planleggingsprinsipper som benyttes i dag, vil studentene kunne delta:

  1. Fra forespørsel mottas fra kunde, via produktstrukturer, kalkyler og automatisk planlegging av materialbehov og kapasitet hos ressurser.
  2. Til iverksetting og gjennomføring av tekniske innkjøp med Innkjøpsplaner og egendefinerte krav til leveranser.
  3. Til iverksettelse og gjennomføring av produksjon med Produksjonsplaner, Ordrer, Operasjonsplaner, Ressursplaner, Timeregistrering og Kostnadsoppfølging.
  4. Til ferdig vare meldes til lager for pakking og forsendelse og til økonomi som automatisk oppretter og sender ut faktura basert på hva som faktisk er avtalt og levert.

© 2011 Mime System as - All rights reserved