Norwegian site English site Swedish site Danish site

MIME LAGERMODUL

I Mime Lager overvåkes daglig logistikkflyt inn og ut av lager. Sammen med Mime Produkt danner den basisplattform i Mime.

Alle operative systemer i Mime Enterprise - (salgsordre, produksjonsordre og innkjøpsordre), inneholder relasjoner på ordre og artikkel mot lager.

Mime Lager sikrer at råmateriale og komponenter plukkes til produksjonsordre og at halvfabrikat / ferdigvare meldes tilbake når ordren er ferdig - videre at mottak / kontroll og innmelding fra innkjøpsordrer skjer på en enkel måte og at ferdigvarer kan plukkes til pakkseddel før forsendelse og fakturering.


Egenskaper:


 • Varemottak fra innkjøpsordre
 • Kontroll av varemottak
 • Lagerinnmelding varemottak
 • Attester varemottak
 • Planlagt uttak til produksjonsordre
 • Planlagt inngang fra produksjonsordre
 • Ikke planlagt uttak
 • Ikke planlagt inngang
 • Forsendelse og pakkseddel
 • Beholdningsrapporter
 • Varer i arbeid rapporter
 • Ingen begrensning i antall liggeplasser
 • Enkel tilgang til rapporter
varemottak kvalitetskontroll varetelling beholdning varer i arbeid produksjonsordre ikke planlagt uttak fra lager

© 2011 Mime System as - All rights reserved