Norwegian site English site Swedish site Danish site

MRPII - Manufacturing Resource Planning

MRPII er et automatisk planleggingssystem som kontinuerlig kalkulerer tidspunkter når produksjonsordrene må startes eller vil bli ferdig basert på gjenstående kvantum, arbeidsprosessen og kapasitet hos de ressursene som skal utføre operasjonene.

Ved å bryte ned prosessen i enkeltoperasjoner og vurdere kapasiteten på hver enkelt ressurs, kan ordren terminsettes og belastningsplan for ressursen oppdateres.

Systemet er fleksibelt i bruk og kan planlegge både fremover og bakover i tid - i tillegg til å benytte både begrenset og ubegrenset kapasitet hos ressursene.

Planleggingsmetode
(Ubegrenset/Begrenset) kapasitet kan velges i hver produksjonsordre. Det vil si om valgte ressurs skal belegges med flere timer enn den har kapasitet til eller om kapasitet skal bestemme hvor mye belastning som maksimalt kan pålegges en ressurs.

Planleggingsretningen
(Fremover/Bakover), settes avhengig av om man ønsker at MRPII skal beregne en oppstartdato basert på en ”ønsket” ferdigdato eller om MRPII skal beregne ferdigdato basert på en oppgitt startdato. I alle tilfeller er det ordrens prosess med sine operasjoner som vurderes og kalkuleres og måles opp mot de ressurser som skal benyttes. Om det er ledig kapasitet eller ikke osv.

Hvis retningen velges ”Fremover”, må oppstartdato for ordren velges – deretter vil MRPII ” rulle” gjennom alle operasjoner i prosessen og beregne startidspunkt og sluttidspunkt basert på den tiden som er planlagt for å utføre den. Uansett om en operasjon er påstartet eller om den er delvis ferdig (dvs. at en del av kvantumet er ferdigmeldt), vil MRPII kalkulere gjenstående tid i henhold til:

Totalt kvantum x operasjonstid pr. enhet
- Ferdigmeldt kvantum x operasjonstid pr. enhet
= Restkvantum x operasjonstid pr. enhet


MRPII vil hele tiden forsøke å belegge ressursen med gjenstående tid for å kalkulere når ressursen kan utføre operasjonen.

Egenskaper:


  • Beregning av Ordrestart / ordre ferdig
  • Beregning av Operasjonsstart alle operasjoner
  • Ubegrenset / Begrenset kapasitet
  • Beregning av belastningsplan for alle ressurser

Ressurser
Avhengig av om det er valgt "Uendelig kapasitet" eller ikke på ordren som helhet, vil MRPII hente opplysninger om kapasitet fra ressursen som skal utføre "jobben".

Hvis det er kapasitet nok, vil hele operasjonen bli utført sammenhengende, alternativt vil operasjonen automatisk bli delt opp i mindre del operasjoner som vil bli forskjøvet til neste ledige "tidsluke" i ressursens belastningsplan og fylle denne.

Resultatet er at alle ordrene blir terminsatt og oppnår en ny start/sluttdato sammen med sine operasjoner - i tillegg til at alle belastningsplaner hos alle ressurser oppdateres.

Operasjonsplan
Detaljene vil også fremkomme i Operasjonsplan i Produksjonsmodul hvor hver ressurs har sin egen belastningsplan eller kalender med oppgaver som skal utføres

Oversikt
Ansvarlig for produksjonen har med dette full oversikt over hva som skal gjøres, når og av hvem

Serviceplan med automatisk forslag produksjonsordrer produksjonsbehov materialbehov

En produksjonsbedrift som benytter Mime Enterprise med planleggingsprosessen MRPII står sterkere og med større frihet til å endre forutsetninger for produksjonsordrer og samtidig beholde oversikten over de konsekvenser dette vil ha for gjennomføring av produksjon.

© 2011 Mime System as - All rights reserved