Norwegian site English site Swedish site Danish site

Bestillingsmetoder i MRP

MRP (Material Requirement Plan) eller Materialbehovs beregning er en prosess i databasen som benytter avanserte metoder til å overvåke & planlegge varer som skal produseres eller kjøpes inn.

Nyhet i MRP er flere ulike Bestillingsmetoder som kan benyttes til å instruere MRP for å kalkulere og optimalisere sluttresultatet ytterligere.

Eks. vil metoden Minste enhetskost både kalkulere og vurdere kapitalkostnadene ved å lagerføre kvantum opp mot totalkost ved å utføre hver bestilling for å beregne det økonomisk optimale kvantum sammen med tidspunkt når bestillingen må utføres.

Andre metoder er Standard pakning (LOT) som vil trekke sammen og legge ut forslagene i angitt pakning, Maks liggetid, Svinn, Min. ordre, Minste totalkost og Ingen sammentrekning som er egnet ved større kapitalkjøp.

Den nye MRP gir betydelig bedre sikkerhet og redusert administrasjon av materialbehov i alle produksjons og vedlikeholdsbedrifter og sikrer at alle materialbehov hele tiden blir overvåket automatisk.

 

Last ned datablad på nye MRP.

avanserte metoder for å planlegge materialbehov

© 2011 Mime System as - All rights reserved