Norwegian site English site Swedish site Danish site

MRP - Material Requirement Planning

MRP er et automatisk planleggingssystem som både overvåker, kalkulerer og foreslår hva, hvor mye og når en vare eller materiell må produseres eller kjøpes inn.

MRP overvåker kontinuerlig materialbehov på varelinjer i kundeordrer, hovedplan og i produksjonsordrer.

Materialbehovet oppstår når en vare ikke kan reserveres automatisk på lager fordi beholdningen på behovstidspunktet ikke er tilstrekkelig.

MRP tar utgangspunkt i toppnivå i produktstrukturen til hver artikkel og bryter ned artikkelens struktur i underliggende nivåer med nødvendig kvantum.

Deretter tas hensyn til tidspunkter i leveranser eller oppstart i ordrer for å fastlegge når materialet må være tilgjengelig.

Hvis ingen produksjonsordre / innkjøpsordre er satt ut og ingen kvantum ventes inn, vil MRP opprette forslag med kvantum og dato for når varen må være på plass og når ordre må startes.

En produksjonsbedrift med MRP som planleggingsprosess står sterkere og med større frihet til å endre forutsetninger i leveranser og samtidig ha oversikten over konsekvenser dette vil ha for både produksjon og innkjøp.

MRP er en av prosessene som gjør Mime Enterprise til et intelligent forretningssystem.


NYTT.

Bestillingsmetoder utvider egenskapene i MRP ved å tilby avanserte metoder for hvordan forslagene skal beregnes.

Det betyr at det nå er mulig å benytte f.eks. metode for å oppnå et økonomisk optimalt kvantum ved at MRP selv vurderer totalkostnader ved innkjøpet opp mot kapitalkostnader ved å ha kvantum på lager.
Les mer...

© 2011 Mime System as - All rights reserved