Norwegian site English site Swedish site Danish site

En annerledes historie...

Mime Enterprise er et forretningssystem for små og mellomstore produksjonsbedrifter og bygger på Oracle database og kjent Windows teknikk.

Utviklingen av Mime ble startet i 1998 i bedriften Natech etter at det ble klart at daværende system var foreldet på mange måter og i tillegg basert på Ingres og operativsystemet Ultrix fra Digital som ikke ville bli videreført.

Natech har i mange år drevet med produksjon av sammensatte mekaniske og elektronikk produkter til offshore og forsvar og var avhengig av et moderne system for å fungere effektivt.

Ledelsen i Natech as bestemte derfor i 1997 for å undersøke markedet for å finne en ny leverandører som kunne erstatte daværende system, noe som resulterte i at 3 store leverandører fra SAP, Baan og IFS ble invitert til å foreta en presentasjon sine løsninger.

Etter en rekke møter med grundig gjennomgang av forretningsprosessen ble det foretatt en innstilling overfor styret i desember 1997.

Dessverre valgte styret å ikke investere i nytt system og begrunnet det med at det ble for kostbart. Bedriften sto derfor overfor en kritisk problemstilling som ikke ble mindre etter som komponenter begynte å svikte i den "gamle" databaseserveren.

Daværende programleder med solid it-bakgrunn bestemte seg for å se på muligheten for å gjenskape databasemodellen i en ny og moderne plattform. Tiden var knapp og Oracle ble valgt delvis på grunn av erfaringer med de 3 leverandørene i tillegg til at språket PL/SQL virket svært oversiktlig.

Etter noen uker var databasen fra Oracle installert og det ble foretatt en vellykket kopiering fra den gamle Ingres databasen over til Oracle.

I tillegg ble det laget en oppdatering av data for å sikre at databasen var konsistent. Så langt var alt gått bra og delvis i hemmelighet for å unngå spekulasjoner - men det skulle vise seg at det ikke var så enkelt - Natech as hadde nå databasen inklusive alle data inntakt, men manglet alle funksjoner for å kunne benytte den til noe som helst.

I tillegg til alle skjermbildene var det flere sentrale prosesser som ble utført i det gamle systemet, bl.a. MRP som var en viktig funksjon som beregnet hva som skulle produseres eller kjøpes inn basert på en hovedplan. Produkter som er sammensatte planlegges i flere nivåer og legges ut som forslag til produksjon og innkjøp. Dette gjentas med jevne intervaller hele tiden.

Etter at databasen var oppe og gikk ble det satt i gang en grundig studie av kjerneprosessen rundt MRP for å forstå denne nok til å skrive en tilsvarende funksjon.

Ved hjelp av dyktige medhjelpere og grundig litteraturstudie kunne vi foreta en MRP beregning med samme data i begge databaser. Etter en del testing fikk vi sommeren 1998 frem samme resultat som i det gamle systemet, men vi følte at noe måtte være galt fordi databasen fra Oracle kom frem med resultatene etter bare 7 minutter mot 24 timer i det gamle systemet. Vi måtte bare konstatere at den nye databasen fra Oracle var så rask og at dette vil være den nye hverdagen. Stor jubel!

Nå ble farten satt opp for å utvikle alle skjermbildene som var nødvendige for å få et moderne Windows basert produksjonssystem. Mime har siden blitt utviklet til et fullverdig forretningssystem som nå også benyttes av flere bedrifter.

Natech har benyttet Mime siden 1998 med unntak av en kort periode i 2004 da daværende daglig leder bestemte at Mime skulle erstattes av Microsoft Axapta. Etter noen få måneder gikk Natech over ende og nye eiere kom inn.

 

På et allmannamøte med de ansatte like etter informerte den nye eier og styreformann at Mime skulle gjeninnføres til stående applaus fra de ansatte.

Med nyeste Mime Enterprise har Natech nå full styring med all logistikk - fra Tilbud og Salgsordre via MRP2 som automatisk genererer forslag til produksjon og innkjøp - videre utføre produksjonsordrer, innkjøpsordrer, pakkseddel & forsendelser samt fakturering.

Mime Enterprise er like godt egnet for produksjons- bedrifter med enkle så vel som  sammensatte produkter.

Navnet Mime kommer fra Norrøn mytologi:

Mime var rådgiver til Odin - gudenes konge og visste mangt om fremtiden samtidig som navnet er forkortelse for Modular Intelligent Management of Enterprise.

Ønsker du å vite mer om Mime Enterprise finner du det på http://www.ipol.no

© 2011 Mime System as - All rights reserved