Norwegian site English site Swedish site Danish site

MIME SERVICE

Mime Service inneholder avanserte funksjoner som gjør at bedriften bedre kan planlegge og gjennomføre forebyggende service og vedlikehold ved hjelp av brukerdefinerte servicevarianter med en intervallbasert syklus. Tilfeldige reparasjoner utføres direkte i systemet.

Mime Service er enkel å ta i bruk og vil generere serviceplaner straks serviceobjektet er definert sammen med servicetype og intervall. Til daglig bekrefter operatøren at forslag fra SRP skal bli til en ordre som kan plukkes fra lager og konteres timer på.

Ved å definere materialer som skal benyttes for en service sammen med operasjonsliste eller arbeidsprosess er man kun et tastetrykk fra å utstede komplett ordre med automatisk plukking fra lager for gjeldende serviceobjekt og servicetype, noe som vil gjenta seg hver gang et forslag fra SRP dukker opp i kalender.

Innkjøpsplaner.
En rekke rapporter er tilgjengelige både for de som planlegger og gjennomfører service og vedlikehold og de som har budsjettansvar og som skal følge de økonomiske sidene. En komplett installasjon vil da gi bedriften full oversikt over alt vedlikehold som skal utføres sammen med pågående og dokumentert utført vedlikehold.

Egenskaper:


 • Enkel i bruk med oversiktlige skjermbilder
 • Utstrakt bruk av nedtrekksmenyer
 • Vedlikeholdsovervåking med aut. forslag fra SRP.
 • Innkjøpsovervåking med MRP.
 • Automatisk reservering av materiell til serviceordre.
 • Serviceordre med både materialer og arbeidsprosess.
 • Redigerbare operasjonslister i ordre
 • Automatisk plukking fra lager
 • Vedlikeholdshistorikk pr. objekt og totalt
 • Påløpte og forventede kostnader
 • Brukerdefinerte servicevarianter
 • Tilfeldige reparasjoner
 • Utskrift til printer og mulighet for PDF format
 • Oversiktlige rapporter
 • Tett integrert med Lagerstyring, Innkjøpstyring, Produktstyring og MRP
 • Leveres som påbyggingsmodul til Mime Enterprise

Belastningsplaner.
Operasjonslisten er basis for automatisk genererte belastningsplaner for hver av de ressurser eller arbeidslag som skal utføre vedlikeholdet.


Disse benyttes som grunnlag for dimensjonering av de ressurser som skal utføre vedlikehold sammen med innkjøpsplaner for hvert vedlikeholdsobjekt og totalt.

SRP basert overvåking.
Mime Service inneholder SRP (Service Requirement Planning) - en prosess som kontinuerlig overvåker alle serviceobjekter og foreslår når en service skal utføres basert på type service og tidsintervall i kalendertimer.

MRP basert overvåking.
Tett integrasjon med de andre modulene i Mime gjør at en ytterligere optimalisering oppnås med MRP (Material Requirement Planning) og Innkjøpsystemet som vil overvåke alt materiell som skal benyttes i serviceplan og som deretter legger ut netto behovslister i form av nye innkjøpsforslag.

I tillegg vil alle innkjøpsordrer som er satt i bestilling overvåkes med hensyn på leveringsdato hvis denne blir endret. Bedriften kan også være forberedt på svingninger i leveranser ved å definere eget sikkerhetslager for minimumsbeholdning.

Serviceplan med automatisk forslag produksjonsordrer produksjonsbehov materialbehov

Økonomi.
Vedlikehold representerer store kostnader for mange bedrifter og en bedre planlegging og gjennomføring kan bety store besparelser i tillegg til at vedlikeholdsobjektene sikres det vedlikeholdet som er påkrevd for at garantier og lignende. skal gjelde. Ved å benytte Mime Service sammen med Produkt, Lager, Innkjøp og MRP vil bedriften være godt sikret for fremtiden.

© 2011 Mime System as - All rights reserved