Norwegian site English site Swedish site Danish site

MIME ENTERPRISE OVERSIKT

Mime Enterprise er forretningssystemet som er spesialdesignet for produksjonsbedrifter som ønsker bedre struktur, bedre oversikt og færre feil i sine forretningsprosesser.

Det vil si flere og bedre funksjoner i planlegging og gjennomføring av egne leveranser, innkjøp og produksjon.


Skal vekst og økt produktivitet oppnås, må det stilles større krav til egen presisjon og å utnytte ressursene bedre. Med Mime Enterprise vil du oppnå dette.

Kravet til bedre dokumentasjon og sporbarhet vil også øke både fra egen virksomhet og ikke minst fra kunder.

Fra kunde - til kunde

Ved å håndtere alle aktiviteter fra at kunden kommer med bestilling, via varelager, innkjøp og produksjon til varene leveres testet og godkjent, opptrer man på en profesjonell måte som innbyr til at kundene kommer tilbake.

Robust teknologi

Mime Enterprise bygger på Oracle - verdensleder på database, et bevisst valg fra vår side for å oppnå sikkerhet og skalerbarhet etter som bedriften vokser, men med teknologi som hele tiden frontes på øverste nivå.

Oracle tilbyr en rekke muligheter for å nå data med andre verktøy både med hensyn til datafangst og rapportering.

Brukervennlig

MIME har et brukervennlig grensesnitt; oversiktlige skjermbilder som gjør systemet både hurtig og effektivt i bruk. Hovedmenyen kan også tilpasses slik at de ulike brukere kun har adgang til de områder som er relevante, noe som gjør at systemet blir mer oversiktlig for den enkelte bruker.

Valutastyring

Mime har full valutastyring hvor varene automatisk omregnes fra lokal valuta i egen virksomhet til ønsket valuta i salgsordrer og innkjøpsordrer.

Moduler

Mime kan leveres i moduler med lavest mulig terskel for bedrifter som ikke ønsker å ta i bruk all funksjonaliteten som ligger i den totale pakken.

Alle modulene er tett integrert og danner til sammen et komplett ERP system som håndterer både intern og ekstern logistikk på en enkel måte - flere avanserte planlegging systemer og en avansert Produksjonsstyring.

erp moduler salg innkjøp produksjon kalkyle mrp lager faktura

Salg

I Salgsmodulen oppbevares kunder, kontakter, kundelogg samt kundeordrer og kundedefinert prisliste mm. Kundeordre er første ledd i logistikkjeden med varelinjer som enten reserveres automatisk i lagermodulen eller legges ut som forslag til produksjonsordre/innkjøpsordre.

Innkjøp

Innkjøpsmodulen består av leverandørregister og innkjøpsordrer. I tillegg kan de fleste nedtrekkmenyer vedlikeholdes. I innkjøpsordren foretas innkjøp av råvarer og komponenter som inngår i egne produkter, i tillegg til å kjøpe inn varer som ikke skal lagerføres.

Sammen med MRP* foreslås hvilke varer og hvor mye som skal kjøpes inn og når varene skal leveres. Når en innkjøps- ordre er skrevet ut vil den også fremkomme under Varemottak i lagermodul ferdig utfylt.

Produkt

Både enkle og sammensatte produktstrukturer opprettes og vedlikeholdes enkelt i et eget grafisk verktøy. I en struktur vil endringer i lavere nivå automatisk gjelde alle steder strukturen inngår.

Like enkelt opprettes arbeidsprosess med operasjoner som deretter knyttes til den ressurs eller maskin som skal utføre oppgaven. Alle ressurser har egen kapasitet/belastingsplan som oppdateres automatisk av MRPII.

Lager

Overvåk og vedlikehold daglig logistikkflyt inn og ut av lager. Råmateriale/ komponenter plukkes til produksjonsordrer deretter meldes ferdig resultat tilbake når ordren er ferdig - videre foretas mottak, kontroll og innmelding fra innkjøpsordrer på en enkel måte.

Til slutt plukkes ferdigvarer på kundeordre til pakkseddel for leveranse og fakturering.

Reservasjoner

Artikler som skal plukkes til en kundeordre eller en produksjonsordre blir reservert og "øremerket" helt automatisk - hvis beholdningen tillater det.

Hvis en artikkel ikke kan reserveres, vil restkvantum overføres til MRP som vil løse opp en eventuell produktstruktur og kalkulere nødvendig kvantum som innkjøpsforslag eller produksjonsforslag.

Produksjon

Mime er optimalisert for å planlegge å gjennomføre egen produksjon og inneholder en rekke verktøy for å forenkle arbeidet i hverdagen.

Produksjonsforslag fra MRP konverteres enkelt til produksjonsordrer med operasjonslister, plukklister og dokumentlister. Tidsforbruk rapporteres på ordrer underveis i et brukervennlig skjermbilde hvor faktisk tid, operatør og ferdig kvantum meldes inn.

MRP

MRP - Material Requirement Planning, er et automatisk planleggingssystem som kontinuerlig overvåker materialbehov i leveranser, hovedplan og produksjons- ordrer og sammenholder resultatet med beholdning samt varer som ventes inn fra leverandør og fra eget verksted, og som foreslår hvilke varer som må produseres eller kjøpes inn slik at planlagte leveranser og produksjonsordrer på høyere nivåer skal bli utført i tide.

MRPII

MRPII - Manufacturing Resource Planning, er et automatisk planleggingssystem som kontinuerlig kalkulerer tidspunkter når produksjonsordrene må startes eller blir ferdig basert på gjenstående kvantum, arbeidsprosessen og kapasitet hos de ressursene som skal utføre operasjonene.

Ved å bryte ned prosessen i enkeltoperasjoner og vurdere kapasiteten for hver enkelt ressurs, kan ordren terminsettes og belastningsplan for ressursen oppdateres.

Systemet er fleksibelt i bruk og kan planlegge både fremover og bakover i tid - i tillegg til å benytte både begrenset og ubegrenset kapasitet hos ressursene.

Felles arena for alle de viktige prosessene

© 2011 Mime System as - All rights reserved