Norwegian site English site Swedish site Danish site

MIME FAKTURAMODUL

Mime Faktura er integrert mot Salgsordre og Forsendelse.

Når en ny ordrefaktura skal lages, hentes nødvendig informasjon fra salgsordre og forsendelse for å fylle ut et forslag til faktura automatisk. Dette bidrar til rask administrasjon og økt sikkerhet.
Mime Faktura inneholder 4 varianter:

 • Ordrefaktura av salgsordre/forsendelse
 • Kredittfaktura (alle beløp og rabatter skifter fortegn)
 • Proformafaktura som har en egen nummerserie
 • Manuell faktura

Oversiktlige skjermbilder og brukervennlige menyer bidrar til å gjøre arbeidet unna på en mer effektiv måte.

Egenskaper:


 • Oversiktlige skjermbilder
 • Utstrakt bruk av nedtrekkmenyer
 • Fakturaregister med Multifunksjonsvisning av
 • Forslag til fakturering
 • Ordrefaktura ,
 • Kreditfaktura ,
 • Proformafaktura
 • Manuell faktura.
 • Fakturahistorikk på kundekort
 • Egen nummerserie for Proformafaktura.
 • Utskrift til printer og mulighet for PDF format
 • Valutastyring på varelinjer med auto.omregning.
 • Automatisk forslag fra kundeordre / pakkseddel
 • Automatisk sperring av kundeordrer / pakksedler
 • Rabatt på hele fakturaen og/eller på varelinjer
 • Opphenting av priser fra kundens egen prisliste.
 • Oversiktlige rapporter
faktura ordrefaktura kreditnota manuell faktura multifunksjon visning

© 2011 Mime System as - All rights reserved