Norwegian site English site Swedish site Danish site

Om oss
Mime System as utvikler administrative løsninger for små og mellomstore produksjonsbedrifter.

Mime Enterprise er en kostnadseffektiv it-løsning som øker bedriftens ytelse og kapasitet uten å være kostbar.

Copyright
Copyright © 2008 Mime System as, Alle rettigheter reservert.


Enhver person kan bruke, kopiere og distribuere dokumenter, forutsatt at dokumentet benyttes til informasjon og ikke-kommersielle formål.


Varemerker
Mime System og Mime Enterprise er varemerker av Mime. Alle andre selskap og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.


Ansvarsfraskrivelse
Informasjonen som er publisert på dette nettstedet kan være utdatert, unøyaktighet, eller inneholde andre feil. Mime System kan gjøre endringer og tilføyelser til dette Web-området, herunder beskrivelsen av ethvert produkt eller program når som helst og uten forvarsel.


All informasjon på dette nettstedet er gitt som den er uten representasjon eller garanti av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller ikke-krenkelse.


© 2011 Mime System as - All rights reserved