Norwegian site English site Swedish site Danish site

MIME PRODUKSJON

Mime Produksjon tilbyr enklere administrasjon av daglig produksjon og krever minimal innsats for å sette ut og melde inn resultat fra produksjonsordrer.

I hovedplanen simuleres langsiktige produksjonsbehov som MRP2 bryter ned ned til hver inngående del som skal kjøpes og /eller produseres.

Produksjonsplanen er visuell og oversiktlig med fargekoding, enkel betjening gjør at forslag fra MRP med antall og oppstartdato omdannes til produksjonsordre med et enkelt tastetrykk.

Produksjonsordren inneholder både operasjonsliste, materialplukkliste og dokumentliste med strekkoder.

Når produksjonsordren opprettes kalkuleres automatisk tidspunkter for alle operasjonene som skal utføres ut i fra ledig kapasitet mm.

Når alle operasjoner i ordren er ferdige, meldes antall enheter til lager.

Ordreregnskapet viser da planlagte og faktiske kostnader fordelt på materialkost, timekost, faste kostnader og totalt.


Egenskaper:


 • Hovedplan
 • Automatisk reservasjon av materiell på lager
 • Automatisk terminsetting av operasjoner.
 • Automatisk beregning av ordrestart / ferdig
 • Valgfri planleggingsretning frem eller tilbake
 • Begrenset og ubegrenset kapasitet
 • Kapasitetsutjevning
 • MRP* beregning av manko - forslag til innkjøp/produksjon
 • Redigerbare operasjonslister i ordre
 • Operasjonsplanlegger
 • Produksjonsunderlag m/strekkoder
 • Dokumentlister
 • Materialplukkliste
 • Innrapportering av tidsforbruk på operasjonsnivå
 • Utskrift til PDF og standard skriver
 • Rapporter
 • Påløpt tidsforbruk
 • Ordrestatus
produksjonsplan med automatisk mrp forslag produksjonsordrer produksjonsbehov materialbehov

© 2011 Mime System as - All rights reserved