Norwegian site English site Swedish site Danish site

MIME INNKJØPSMODUL

I Innkjøpsmodulen oppbevares alle relevante data som leverandører, innkjøpsordrer og egendefinerte leveringsbetingelser, historikk og leveransepresisjon for leverandører.

Når innkjøpsbehov er avdekket opprettes innkjøpsordren enkelt med få tastetrykk, MRP* foreslår hvilke varer, hvor mye og når varer skal kjøpes inn for å oppnå lavest mulig lagerkostnader og samtidig bedre likviditet.

Resultatet er en innkjøpsordre ferdig utfylt med kvantum, standard innkjøpspris konvertert i riktig valuta, samt datoer når varene skal leveres. Ofte vil MRP foreslå totalt kvantum splittet opp i mindre kvantum og tilpasset de ulike tidspunkt når varene skal benyttes for å redusere lagerkostnadene. Dette kan overstyres både på artikkelnivå for fremtidige innkjøp eller direkte i gjeldende innkjøpsordre.

Systemet er både enkelt og fleksibelt og tillater redigering av de viktigste nedtrekkmenyer etter egne behov.


Egenskaper:

 • Oversiktlige skjermbilder
 • Enkle nedtrekkmenyer
 • Leverandørregister
 • Innkjøps Ordreregister
 • Leveringsbetingelser
 • Leveringsmåter
 • Ordrebekreftelse til printer og PDF
 • Redigerbart klausul biblotek
 • Full valutastyring på varelinjer
 • Automatisk innkjøpsforslag fra MRP
 • Drag & drop direkte til varelinjer
 • Redigerbare menyer:
 • valuta
 • leveringsmåter
 • leveringsbetingelser
 • betalingsbetingelser
 • språk
 • Enkel tilgang til rapporter
innkjøp med automatisk forslag fra mrp og automatisk valuta konvertering

© 2011 Mime System as - All rights reserved