Norwegian site English site Swedish site Danish site

NYHET

Mime Enterprise 10 år
10 år sedan utvecklingen av Mime börjat.
Läs mer...


Mime Enterprise i undervisningen ved program Bachelor business och administration - ERP system ved Narvik högskola.
Läs mer...


Mime Enterprise i Oracle Magazine ONE
Läs mer...Natech - en framgångssaga med Mime och Oracle.
Läs mer...


NY modul för planering och genomförande av förebyggande underhåll till Mime.
Läs mer...Mime som Grundar edition för företag att starta med och som har behov av avancerad produkt planering och simulering.
Läs mer...


Mime ERP Hotell
Vi har inrättat en särskild tjänst där Mime kan demonstreras och provas.
Läs mer...


Material Requirement Planning MRP - Upplev en betydlig effektivisering och förbättring av det ekonomiska resultat utan att anställa en härskara med planerare.


Mime Enterprise erbjuder avancerade planeringssystem som ständigt arbetar för företaget med att övervaka leveranser, arbetsorder, inköp, egna resurser och varulager.


Resultatet blir automatiskt utfyllda inköpsorder, arbetsorder, sandningar och fakturor, vilket frigör mera tid.


Flera fördelar uppnås med en bättre och mer exakt logistiskt flöde. Mime använder inte minsta inventering för att varna dig när en produkt måste produceras eller köpas - i stället hölls egna inventeringsplanar uppdaterad kontinuerligt för varje artikel.


Inventeringsplanen håller reda på hur mycket inventering måste vara för varje objekt för att kunna genomföra överenskomna och simulerade leveranser.


På detta sätt vill behovet av inköp och produktion observeras länge innan varorna skall vara i lager och bidra till att minska kapitalkostnader.

Manufacturing Resource Planning MRPII
I Mime Enterprise har alla maskiner och resurser egna förmåga planer som är belagda automatiskt från arbetsprocessen i arbetsorder och alla förslag till arbetsorder. Detta objekt även kallad detaljerad produktionsplanering leder till att företaget hela tiden har kunskap om vad som ska göras - när - och hvilka resurser som ingår.

Simuleringar av olika framtida scenarier uppnås antingen genom att skriva in fiktiva leveranser i huvud plan eller direkt i försäljningsmodulen.


Detaljerade operationsplaner med alla uppgifter som återstår att göra för varje dator eller resurser kan lätt kan hämtas.


Resource Planning beräknar tidplan för start - och slutdatum för alla resurser på alla arbetsorder och när arbetsorder som helhet måste startes eller förväntas att bli färdig, beroende på valt plan riktning.
Både begränsad och obegränsad kapacitet kan fritt väljas för varje arbetsorder

Mime ERP moduler

Om et arbetsorder flyttas vill de materiella behov automatisk flyttas.


Ved att använda Mime Enterprise vill företaget uppnå många vinster som kan påverka den allmänna ekonomiska utvecklingen. Med en planering system som ständigt planerar - och som kan svara på frågor om framtiden:

  • Vilka varor? - kvantitet? - köpta / tillverkade? - när? - färdiga? - likviditet?
  • Vilka uppgifter? - Vem kommer att utföra? - starta? - Kapacitet? - när ? - färdiga?

Företaget är fria att producera för lager när råvara och ledig kapacitet finns antingen för att uppnå bättre effektivitet eller för att dra nytta av en tillgänglig kapacitet på resursen.

Mime ERP moduler

Mime Enterprise är et förenande och komplett system för att hantera hela företaget.


Alla funktioner för planering och genomförande av leveranser är nära integrerat med snabbare och bättre kommunikation mellan både de individuella funktioner i Mime, och internt mellan de ansvariga departementen, vilket bidrar till effektiviteten.

Mime ERP moduler

Från den tidpunkt en försäljning skapas i kundmodul, re- planeras alla konsekvenser för företaget.


Råvaror som är kort antal i förhållande till den avtalade leveransen, kommer automatiskt att förslags i produktionsplan och upphandlingsplan i rätt mängd och i rätt tid för behovet.


Mime Enterprise är också ett mycket flexibelt system där egna producerade varor, både kan produceras från en enskild råvara - och avancerade produkter för montering, med produktstrukturer på många nivåer (BOM).


Med Produktstrukturer kan produkter med många detaljer organiseras i nivåer och produceras eller köpas till lager oavhängigt.


Strukturer övervakas kontinuerligt av MRP som kommer att generera produktion eller upphandling om det finns behov högre upp i strukturen.


© 2008 Mime System as - All rights reserved