Norwegian site English site Swedish site Danish site

Gründerprogrammet

Noen av kjennetegnene ved en gründer er lite kapital, færrest mulig involverte, stor fokus på eget produkt, for lite timer i døgnet og kanskje mindre kunnskap om industrialisering med produksjon og innkjøp.

Etter hvert som produktet utvikles og de teknologiske utfordringene løses vil behovet for leverandører, priser, fremstillingsmetoder, forsyningskjede og simulering av kvantum bli nye fokusområder.

For å imøtekomme mange av gründerens behov ønsker vi å kunne tilby Mime Enterprise oppdelt i moduler som et program som utvikles sammen med gründerbedriften fra et tidlig utviklingsstadium hvor produktutviklingen ennå er i fokus og hvor det er behov for å starte planlegging av en industrialisering hvor produktets sammensetning, prosesser, kalkyler, leverandører etc. får en etter hvert større fokus.

Mime Enterprise startpakke inneholder:

 • Produktplanlegging
 • Produktstrukturer
 • Kalkyleovervåking
 • Prosessplanlegging
 • Dokumentstyring
 • Leverandørplanlegging
 • Valutastyring
 • Simulering
 • MRP planlegging
 • Enkelhet i bruk
 • Lav investering
 • Hurtig implementering

Startpakken inneholder full MRP planlegging med Hovedplan for å simulere hvordan ulike behov og markedsscenarioer påvirker logistikkprosessen.

Gründer kan fra dette stadiet i takt med behov og ønske fritt bestemme om og når modulene innkjøp, lager, produksjon, forsendelse og fakturering skal iverksettes.

Med et slikt tilbud oppnår gründer lavest mulig investering i en periode hvor kapital er mangelvare samtidig som risikoen er lav.

Gründeren oppnår et verktøy som inneholder de viktigste funksjoner som dekker den fasen han er inne i med full fokus på produkt og produktplanlegging.

Samtidig oppnås en trygghet ved at arbeidet som nedlegges i planleggingsfasen ikke er bortkastet, men kan benyttes direkte ved industrialisering i egen produksjonsvirksomhet eller innkjøp fra underleverandør eller en kombinasjon av begge.

Startpakke for oppfinnere

Kun 75.000,-

© 2008 Mime System as - All rights reserved